Vennootschapsvormen gekortwiekt

6 juni, 2017

In mei van dit jaar, gaven wij enkele infosessies omtrent de aangekondigde wijzigingen in het vennootschapsrecht.

Uw verslaggever ter plaatse bezorgde ons de volgende recensie…

Een beetje anticiperen kan nooit kwaad, moeten ze bij advocatenkantoor LegalDirect, met vestigingen te Zemst en te Wilsele, hebben gedacht. En dus presenteerden vennoten Sabine Thielemans en Leïla Drake voor de aanwezige ondernemers de op til zijnde wijzigingen in het vennootschapsrecht.

Want hoe gaat dat meestal met zo’n nieuwe wet? Eerst hoort men ergens een gefluister, ongevaarlijk veraf. Dan komt het even dichterbij in een nieuwsflits om dan opnieuw te verdwijnen en jaren later, als niemand er eigenlijk nog om maalt, plots weer op te duiken als een schelm die zich de hele tijd achter een muurtje heeft schuilgehouden.

Aangenomen wordt dat de wet begin 2018 in voege zal treden. Hoog tijd dus om even achter dat muurtje te kijken.

Na een eerste sessie in De Melkerij in Zemst in samenwerking met accountantskantoor UNIAC, vormde de showroom van wellness specialist Gervi te Wilsele het subtropische decor voor een presentatie waarin de voornaamste veranderingen tussen het huidige en het nieuwe vennootschapsrecht werden toegelicht, welke vennootschapsvormen wat worden bijgeknipt, welke helemaal worden gekortwiekt en welke bomen uiteindelijk het bos zullen overleven. Want er wordt heel wat gekapt met de invoering van de nieuwe wet. Wat er na deze kaalslag overblijft, zijn, naast de Europese vennootschapsvormen, de NV, de BVBA, de “echte” CVBA en de Maatschap.

En ook de overblijvers laat men niet ongemoeid. Ze ondergaan ingrijpende veranderingen die samen tot een kwalitatief vennootschapsrecht moeten leiden dat de Belgische ondernemers ondersteunt en hen weerstand laat bieden tegen een avontuur buiten de landsgrenzen. Omgekeerd trachten de doorgevoerde wijzigingen dan weer buitenlandse ondernemers warm te maken om te investeren en zich te vestigen in België.

De NV voorbehouden voor beursgenoteerde ondernemingen?

Voor de NV’s had minister Koen Geens oorspronkelijk het ambitieuze plan om ze voor te behouden voor grote en beursgenoteerde ondernemingen. Er was sprake van, onder andere, een drempel van 50 miljoen euro omzet, maar zo’n vaart zal het wellicht niet lopen. Verwacht wordt dat de wijzigingen al bij al beperkt zullen blijven, aangezien er ook Europese regelgeving speelt. De voornaamste wijziging zal bestaan in de flexibilisering op het vlak van bestuur en de mogelijkheid om een éénpersoonsvennootschap op te richten en met één bestuurder te werken.

Bij de BVBA’s lijken de geplande aanpassingen een grotere impact te hebben. Men zou dan ook terecht van de BVBA 2.0 kunnen spreken.

De BVBA 2.0

De belangrijkste wijziging betreft de afschaffing van het startkapitaal, dat zal worden vervangen door een aanvangsvermogen dat moet worden opgenomen in het financieel plan.

Daarnaast zal er een dubbele test worden ingevoerd waarbij de geoorloofdheid van uitkeringen aan aandeelhouders afgetoetst zal worden. De solvabiliteitstest zal de garantie moeten bieden dat de uitkering niet tot een negatief netto-actief leidt en de liquiditeitstest moet beletten dat de opeisbare schulden op een termijn van 12 maanden niet meer zouden kunnen worden terugbetaald.

Overige belangrijke wijzigingen zijn de uitbreiding van de oprichtersaansprakelijkheid van 3 naar 5 jaar, een flexibilisering op vlak van bestuur, de uittreding uit de vennootschap ten laste van de vennootschap en de vrije overdracht van aandelen. Dat laatste zorgt er dan weer voor dat de CVBA enkel nog voor ‘echte’ coöperatieve vennootschappen mogelijk zal zijn, en niet langer als vehikel voor de vrije beroepen gebruikt zal kunnen worden.

Voor de personenvennootschappen ten slotte, bestaat het plan om slechts één model over te houden dat alle bestaande vormen kan herbergen.

Na deze heldere uiteenzetting en de afsluitende woorden van Francis Salaets, zaakvoerder van het accountantskantoor K2F – SALAETS & Co, was er nog ruim de gelegenheid tot napraten bij een door wijnhandel WineShare aangeboden proeverij, met zorg geplukt uit de zonnigste wijnranken van Zuid-Europa. In zo’n gemoedelijke sfeer mocht het niemand verbazen als er ter plekke nieuwe “maatschappen” zouden worden gesloten.

 

En wie na walsen, aanzet en afdronk toch nog zes keer na elkaar “vennootschapslandschap” kon zeggen zonder tongstruikelen, mocht er prat op gaan iets van de infosessie te hebben opgestoken.

Artikel door Luc Goris, foto’s van LegalDirect

#vennootschapsrecht #vennootschapsvormen #NV #BVBA #CVBA #personenvennootschappen #KoenGeens

| | | | | | | |

Contacteer ons

Contacten

Kantoor Leuven

Martelarenlaan 32

3010 Leuven

Kantoor Zemst

Eikbosweg 63

1980 Zemst

Kantoor Leuven

Kantoor Zemst