Opportuniteiten voor ondernemers met het nieuwe WVV

1 mei, 2019

Het W. Venn. is dood, lang leve het WVV! Welke opportuniteiten biedt dit voor ondernemers?

Een nieuw WVV | 1 mei 2019, vandaag heeft voor velen een bepaalde betekenis. Voor mij is dat dit jaar : de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Misschien wel wat vreemd om hieraan zo veel waarde te hechten, maar het is een materie waar ik dagelijks mee bezig ben, en sinds meer dan 3 jaar nauwgezet elke evolutie, publicatie of infosessie volg. In mei 2017 gaven we met LegalDirect reeds de eerste infosessies voor onze cliënten hieromtrent, met het idee dat ze vanaf 1 januari 2018 hun vennootschapsvorm zouden kunnen aanpassen. Maar helaas, het duurde wat langer, updates werden gepubliceerd, geduld werd op de proef gesteld, strategieën werden aangepast en sommige oprichtingen zelfs helemaal uitgesteld.

Vennootschappen | Vandaag is het dan zo ver. Vanaf vandaag (al zal dat in de praktijk wel vanaf morgen zijn – niettegenstaande dat bijna al mijn cliënten vandaag toch wel ‘wat gingen werken’) kan de kapitaalloze BV worden opgericht, kan een monistisch bestuur in de NV worden ingevoerd, of kan de BV effecten uitgeven. De oprichting van een vennootschap kan meer op maat, met interessante aandeelhoudersstructuren (verschillende categorieën aandelen, meervoudig stemrecht, geen stemrecht,…), er kunnen aantrekkelijke constructies worden uitgewerkt, waarbij echt rekening gehouden wordt met lange en korte termijn strategieën, en als dat allemaal te veel wordt, kan er ook gewoon op default regelingen worden teruggegrepen – al zou dat ergens zonde zijn van de ingevoerde mogelijkheden.

Nieuwe opportuniteiten

Tientallen cliënten zijn ondertussen op de een of andere manier bezig met de nieuwe opportuniteiten die de WVV biedt, er zijn voor de komende weken alvast verschillende afspraken bij notarissen gepland, overeenkomsten waarbij converteerbare leningen ‘op termijn’ voorzien worden, kunnen nu volledig worden uitgevoerd (beste cliënt: u herkent zich vermoedelijk, bedankt om erin te geloven), en de planning die we al maanden aan het uitwerken zijn, kan doorgevoerd worden. Neem het mij niet kwalijk, maar ik word hier dolenthousiast van 🙂 Alle puzzelstukken vallen mooi samen, en waar wij 2 jaar geleden onze cliënten voor trachtten warm te krijgen, is een feit.

Voorstander? Ja, van ondernemers die met een aan hun specifieke noden aangepaste structuur kunnen werken

Ben ik dan zo een grote voorstander van het nieuwe wetboek? Ik ben vooral een voorstaander van ondernemers die met een aan hun specifieke noden aangepaste structuur kunnen werken, en op dat vlak is er absoluut sprake van een verbetering! Het nieuwe WVV biedt een hele reeks mogelijkheden, gaande van, zoals gezegd, de oprichting van een kapitaalloze BV of CV (*al wil kapitaalloos niet zeggen dat er geen kapitaal meer nodig is, maar dit wordt dan het ‘toereikend aanvangsvermogen’ dat berekend wordt aan de hand van een gedetailleerd financieel plan), tot de mogelijkheid om nu een éénhoofdige NV op te richten en die ook door slechts één bestuurder te laten besturen (*in het algemeen worden de benoemings- en ontslagregelingen voor bestuurders vereenvoudigd), over de geplafonneerde bestuurdersaansprakelijkheid en tot mooie investeringsopportuniteiten, ook in een BV-structuur, dankzij de vereenvoudigde overdracht van aandelen, de flexibele winstuitkering, de aangepaste aandelenstructuren, de inbreng van arbeid, en de mogelijkheid om effecten uit te geven!

Zoals gezegd, heel wat opportuniteiten voor de gedreven ondernemer en zijn onderneming, maar dat brengt uiteraard ook valkuilen met zich mee. Specifieke afspraken vragen wat meer aandacht, constructies op maat vereisen een onderbouwde redenering. Overhaast te werk gaan en naar de notaris lopen om statuten te laten aanpassen, is dan ook niet aan de orde. Neem de tijd om structuren te herbekijken, identificeer de gebreken in de huidige constructie en onderzoek of het nieuwe WVV hieraan kan verhelpen.

Verenigingen | Uiteraard mogen we ook de verenigingen niet vergeten. De VZW mag vanaf nu officieel winst maken door commerciële activiteiten te verrichten, weliswaar enkel in functie van hun belangeloos doel.  Winstuitkering of vermogensvoordelen voor de leden, is nog steeds geen optie. Het bestuur wordt vereenvoudigd (evenveel leden als bestuurders, dagelijks bestuur wordt beter omschreven) en ook hier wordt een beperkte bestuurdersaansprakelijkheid ingevoerd. Daarnaast worden de boekhoudkundige verplichtingen aangepast naargelang de grootte van de vereniging (*die al door 2 personen kan worden opgericht).

Wat u moet doen?

Concreet advies: Bestaande vennootschappen en verenigingen kijken best even hun statuten na.*

De overgang naar de nieuwe wet moet gebeuren vóór 1 januari 2024, dus uiterlijk tegen dan dienen de statuten van uw huidige vennootschap of vereniging in overeenstemming te worden gebracht met de nieuwe wettelijke bepalingen. Ging u sowieso een statutenwijziging doorvoeren? Dan dient u de nieuwe regels meteen op te nemen, ook al is het nog geen 2024. Bepaalde bepalingen dienen trouwens reeds vanaf 1 januari 2020 te worden nageleefd (bestuurdersaansprakelijkheid, winstuitkering, …). Indien uw statuten dan nog niet aangepast zijn, kan dat voor verwarringen en tegenstrijdigheden zorgen.

Het W. Venn. is dood, lang leve het WVV!

Gisteren schreef ik voor de laatste keer aan een cliënt ‘het huidige wetboek stelt dat …’, vanaf vandaag mag ik eindelijk schrijven ‘het WVV stelt dat…’. The end and the beginning of a new eraWierdly sentimenteel word ik ervan – maar then again, zij die me kennen weten dat ik mijn job met ongeremde passie uitvoer en ik kan dus niet wachten om alle opportuniteiten voor onze cliënten uit te werken.

#eenhartvoorondernemers #LegalDirect #ondernemers #ondernemingsrecht #vennootschappen

*Geen zin om hieraan te beginnen? Dan kan u uiteraard bij LegalDirect terecht, of wat had u gedacht 😉

Leïla Drake

| | | |

Contacteer ons

Contacten

Kantoor Leuven

Martelarenlaan 32

3010 Leuven

Kantoor Zemst

Eikbosweg 63

1980 Zemst

Kantoor Leuven

Kantoor Zemst