GDPR – De Belgische wetgever zou toch ook nog graag iets willen toevoegen…

6 augustus, 2018

Indien u dacht dat u tegen nu eindelijk zou weten waar u zich aan moet houden in het kader van de nieuwe privacy regelgeving, helaas…

De AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming of GDPR, General Data Protection Regulation) heeft ervoor gezorgd dat zowat iedereen wakker geschud werd (en anders slaapt u wel heel erg diep) in verband met privacy en de verwerking van persoonsgegevens, en nu dat iedereen eindelijk terug gekalmeerd is, heeft de Belgische wetgever nog voor het zomerverlof zijn eigen wetsontwerp gepubliceerd, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het wetsontwerp regelt de tenuitvoerlegging van de AVG en de omzetting van de gerelateerde Europese richtlijn.

De volledige tekst van het wetsontwerp (bestaande uit 280 artikels) kunnen jullie hier vinden.

Een eerste analyse wijst uit dat de aandachtspunten zich vooral situeren op vlak van gerechtelijke procedures (bijkomende rechtsgronden), toestemming van minderjarigen(verlaagd naar 13 jaar) en bijkomende verplichtingen in het geval van specifieke verwerkingen.

Alles opnieuw? Wat is de impact?

Op de vraag of dit nu een grote impact zal hebben, durf ik voorzichtig neen te antwoorden, aangezien er geen tegenstrijdigheden tussen de Verordening en het wetsvoorstel lijken te bestaan, maar het wetsvoorstel enkel een (weliswaar groot) aantal bijkomende regels en verduidelijkingen (o.m. voor de uitvoering van de AVG) inhoudt.

Verwerkt u echter heel specifieke gegevens (bijvoorbeeld genetische, (bio-)medische of strafrechtelijke gegevens) dan wel de gegevens van minderjarigen, dan zal u rekening moeten houden met enkele bijkomende regels – althans eens het wetsvoorstel wet wordt. Nu wordt het dus wachten op de goedkeuring van het wetsvoorstel…

Het persbericht van de Ministerraad, vinden jullie hier.

Vergeet de nieuwe Camerawet trouwens niet..

Naast het wetsvoorstel van 11 juni 2018, mogen we natuurlijk niet het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 vergeten, betreffende de aangifte en plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s (lees: de nieuwe Camerawet). Hield u reeds een verwerkingsregister bij (of bent u bezig met het in te vullen ;-)), dan mag u nog een verwerking toevoegen voor zover u bewakingscamera’s gebruikt. Meer informatie, vindt u op de site van IBZ).

 Wordt vervolgd!

Leïla Drake

| |

Contacteer ons

Contacten

Kantoor Leuven

Martelarenlaan 32

3010 Leuven

Kantoor Zemst

Eikbosweg 63

1980 Zemst

Kantoor Leuven

Kantoor Zemst